Kaplama Hatti

Kaplama Hattı

Nikel kaplama, metallerin yüzeylerine ince bir nikel tabakası ekleyerek o metalin özelliklerini değiştiren veya iyileştiren bir yüzey işlemidir. Nikel kaplama, genellikle estetik, korozyon direnci, aşınma direnci veya diğer özellikleri artırmak için yapılır.

Nikel Kaplama Hattı, bu kaplama işlemini gerçekleştiren ekipman ve işlemlerin tümüne verilen addır. Bir nikel kaplama hattı, genellikle bir dizi hazırlık ve son işlem adımı içerir. Bu adımlar şunları içerebilir:

  1. Temizleme: Kaplanacak parçalar yağ, kir ve diğer yabancı maddelerden temizlenir. Bu, genellikle asidik veya alkali bir çözeltide ultrasonik temizleme, elektrolitik temizleme veya her ikisinin kombinasyonu ile gerçekleştirilir.

  2. Aktivasyon: Temizlenen parçalar, nikel kaplamaya hazırlık için asidik bir banyoda işleme tabi tutulur.

  3. Nikel Kaplama: Aktif hale getirilen parçalar, nikel iyonları içeren bir elektrolitik çözeltiye batırılır. Bir elektrik akımı uygulandığında, nikel iyonları parçanın yüzeyine bağlanır ve katı bir tabaka oluşturur.

  4. Durulama: Nikel kaplama işleminden sonra, parçalar kalıntıları temizlemek için durulanır.

  5. Son İşlemler: Bu, kaplama işleminden sonra parçanın istenen özelliklere sahip olmasını sağlamak için yapılır. Örneğin, parlaklık için ek bir parlaklaştırma adımı eklenebilir.